© כל הזכויות שמורות ©

אין להעתיק, לתרגם, להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן
במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר

חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או
כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר אינטרנט זה,
בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.
כל שימוש בתכני האתר ללא אישור מפורש בכתב מ”יקיר כהן הפקות” אסור בהחלט.

מאמרי ותכני האתר

כל הזכויות על המאמרים והתכנים באתר שמורים על – ידי הכותבים הבלעדיים שלהם.
חל איסור מוחלט לפרסם את המאמרים, חלקם או בשלמותם, באף פורום אינטרנטי,
בלוג, אתר אישי, אתר מקצועי, אתר מסחרי או אתר-ללא-כוונות-רווח,
ללא אישור מפורש בכתב מ”יקיר כהן הפקות”.
כמו כן אין לקשר, לערוך, לעבד או לשנות את התמונות והחומריים הגרפיים שמלווים אותם.
במקומות בהם מופיעים תצלומי-מסך של תוכנות כלשהן, זכויות היוצרים על עיצוב הממשק הגרפי המקורי (GUI) שמורות לחברות שיצרו אותן.
אין ללמד את המאמרים בשום מכון, קורס, מכללה או בית-ספר, במסגרת אישית,
פרטית או קבוצתית, ללא אישור בכתב מ”יקיר כהן הפקות”.

היתר קישור 

בנוסף על ההגבלות המצויינות ומבלי לגרוע מהן, ניתן היתר לכל המעוניין ליצור
קישור-אינטרנט (link) לאתר זה או לכל אחד מעמודיו, כל עוד הלינק הוא לעמוד שלם,
המכיל בתוכו את העיצוב והלוגו של “יקיר כהן הפקות”. חל איסור ליצור קישורים שיגרמו
לתוכן להופיע בתוך סביבה ‘מארחת’ (host), תוך שימוש בפרימים או בכל טכנולוגיה אחרת.

הגבלת אחריות

מטרת המאמרים המתפרסמים באתר זה היא למסור מידע אודות מוצרים שונים ודרכי העבודה עימם.
נעשו מאמצים רבים לגרום לכך שהמאמרים יהיו שלמים ואמינים ככל שניתן, אך אין משתמעת מכך אחריות כלשהי.
המידע ניתן ‘כמות-שהוא’ (‘as-is‘). יקיר כהן ו”יקיר כהן הפקות
אינם אחראים כלפי יחיד או ארגון עבור כל אבדן ו/או נזק אשר ייגרם, אם ייגרם,
מהמידע שבאתר זה, או מהתכנים שמשובצים בו ו/או מקושרים אליו.

הבהרה: לשם שטף הקריאה, ומשיקולי נוחות בלבד, כתוב אתר זה בלשון זכר.

קורסים המקצועיים של  “יקיר כהן הפקות”מיועדים לגברים ולנשים כאחד, ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור זה או אחר.

שמות מסחריים

שמות המוצרים והשירותים המוזכרים באתר האינטרנט בכלל ובאזור המאמרים בפרט, הנם שמות מסחריים (R) (TM), של החברות שלהם.
“יקיר כהן הפקות” עשו כמיטב יכולתם למסור מידע אודות השמות המסחריים המוזכרים באתר זה, ולציין את שמות החברות,
המוצרים והשירותים. שמות מסחריים רשומים (registered trademarks) צויינו בהתאמה.
Cubase כמו גם Wavelab הם סימנים מסחריים של חברת סטיינברג (Steinberg).
Windows הוא סימן מסחרי של תאגיד מייקרוסופט (Microsoft).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.